Logo webu
Česká verze
Přejít na Slovenskou verzi
Otevřít vyhledávání
Otvoriť menu

Odpovědnost

Zříkáme se odpovědnosti

Při přípravě této stránky jsme vyvinuli maximální úsilí, abychom vám poskytli podle svých možností ty nejnovější, přesné a srozumitelné informace. Proto se mohou objevit neúmyslně chybné informace. DSI Czech do detailů popírá jakoukoli odpovědnost za typografické chyby a přesnost, kompletnost a aktuálnost informací, které jsou obsahem webových stránek společnosti.

Informace a data dostupná na serverech DSI Czech můžeme změnit bez upozornění. Služby, informace a data dostupná na webových stránkách DSI Czech jsou poskytovány "tak jak jsou" bez jakékoliv záruky.

Neneseme žádnou odpovědnost ani se nezaručujeme za informace, nebo materiály dostupné na odkazových stránkách třetích stran v odkazových stránkách.

Používáním webových stránek DSI Czech na sebe přebíráte veškerá rizika, která jsou spojena s užíváním těchto stránek, včetně rizik vztahujících se k Vašemu počítači, softwaru nebo poškození dat virem, softwarem nebo jakýmkoli jiným souborem, který by mohl být přenesen nebo aktivován webovými stránkami DSI Czech nebo vašim přístupem.

DSI Czech není v žádném případě odpovědný za jakékoliv přímé nebo nepřímé, zvláštní, náhodné nebo vedlejší škody, zahrnující bez omezení ztráty na výdělku nebo zisku, pocházejícího nebo spojeného s použitím nebo zneužitím informací nebo chybějících informací na webových stránkách DSI Czech.

Autorská práva a ostatní ochranná opatření

Veškerý obsah našich webových stránek, včetně textů, obrázků, grafiky, reprezentace, audio a video souborů jsou, pokud není výslovně určeny jinak, naším majetkem a neměly by být reprodukovány, měněny, upravovány, zneužity nebo jinak využity pro veřejnost nebo komerční účely bez našeho písemného souhlasu. Vezměte prosím na vědomí, že porušení našich autorských práv nebo jakýchkoliv jiných ochranných práv může vést k občanskému nebo trestnímu řízení a bude použito proti vám.